EAÜ volikogu koosseis septembris 2019.a.
Foto: Elize Hiiop

EAÜ on Eesti Kunstnike Liidu alaliit ja 1995.a. loodud professionaalseid kunstnikke koondav loomeühendus.Ühenduses on täna 63  aktiivset liiget.
Alates 2011.a.kuulub EAÜ Euroopa Akvarelliühenduste Konföderatsiooni (European Confederation of Watercolour Societies). Kuulumine ECWS-i on avanud eestlastele ukse Euroopasse ja kaugemalegi,
meie kunstnikud on saanud võimaluse oma loomingut eksponeerida kõigil ECWS-i poolt korraldatud
ja vahendatud üritustel. www.ecws.eu

Mittetulundusühing Eesti Akvarellistide Ühendus on professionaalseid akvarelliga tegelevaid kunstnikke ühendav vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus. Ühingu kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek. Ühingu igapäevast tegevust korraldab ühingu juhatus.

 

Ühingu eesmärkideks on:

ühingu liikmete loomingulise tegevuse toetamine ja ergutamine

 • ühingusse kuuluvate kunstnike ja kunstiteadlaste loomevabaduse kaitsmine;
 • akvarellimaali ja akvarellialase hariduse arendamine;
 • erialase kunstiõpetuse ja enesetäiendamise korraldamine;
 • eesti akvarelli tutvustamine kodu- ja välismaal;
 • huvialaringide ja suvekursuste korraldamine;
 • näituste ja näitusmüükide korraldamine;
 • metoodiliste materjalide kirjastamine ja levitamine;
 • loteriide ja muude tuluürituste korraldamine;
 • koostöö ühendustega Eesti Vabariigis ja välisriikides;
 • akvarelliga seotud informatsiooni kogumine ja vahetamine;
 • muu tegevus oma liikmete loominguliste ja elukondlike ühishuvide tagamiseks.