EAÜ liikmeks kandideerimisel tuleb esitada:

Eesti Akvarellistide Ühenduse liikmeks kandideerimisel  tuleb esitada:

Liikmestaatuse taotlemiseks tuleb juhatusele esitada avaldus vabas vormis käsikirjaliselt või digitaalselt allkirjastatult.Lisaks tuleb esitada CV ja 3 soovituskirja /1 KL liikmelt ja 2 EAÜ liikmelt/, portfoolio loomingulise tegevuse kohta elektrooniliselt PDF-na või mapina.

Sisseastumisdokumendid palun saata elektroonilisel kujul :
akvarellistid@estws.ee    või
anneliis@allaprima.eu

Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine toimub juhatuse koosoleku
hääletamise tulemuse otsusega.Liikmekandidaadi poolt või vastu peab
hääletama üle poole koosolekul osalenud liikmete arvust.

Täida avaldus:

Sisseastumine2022EAÜ