Kärt Karjatse

Kärt Karjatse

kart.karjatse@gmail.com

I n d i g o n a i s e d hakkasid läbi minu paberile tekkima kui minu teadvusseisund oli selgelt laienenud, olemine oli küpsenud sügavaks ja üksolevaks. See nende tulemise lugu on sügavalt oluline nii mulle kui neile inimestele, kelle hinges nende naiste seisundid vastu kajavad ja hinges sügavaid äratundmisi tekitavad. Neil naistel on aeg nähtavale tulla, endast teada anda ja tervendada oma energeetilise seisundi ja olemasoluga peidus olnut, varjatut. See on nagu naiseks olemise uuestisünd, tiibade sirutus, väärtustamine… hinge ja südame tervendus ja taasavamine…